Handlingsplan for Team Rynkeby - God Morgon Skoleløpet

Nedenfor har Team Rynkeby Fonden utarbeidet en detaljert handlingsplan for Team Rynkeby - God Morgon Skoleløpet 2020. Planen inneholder tidsfrister med mer.

Tidsfrist for påmelding (1. mars 2022)

Alle skoler må ha meldt seg på Team Rynkeby - God Morgon Skoleløpet før denne tidsfristen. Skoler kan ikke melde seg på etter tidsfristen.

Det er gratis for skolene å være med, og påmeldingen gjøres på Team Rynkeby - God Morgon Skoleløpets nettsted: www.teamrynkeby-godmorgon.no/pameldingskole.

Det er viktig at skolen angir hvor mange elever som deltar i løpet så nøyaktig som mulig. Deltakerantallet avgjør hvor mange støttearmbånd, sponsorskjemaer, diplomer og eventuelt brev til foreldre som leveres til skolen.

Skolen kan når som helst endre deltakerantall frem til tidsfristen via bekreftelses-eposten som kontaktpersonen på skolen mottar ved registrering. Etter deadlinen kan man ikke lenger endre deltakerantallet, og skolen vil motta materiell og støttearmbånd til det antall elever som er påmeldt.

Senest syv dager etter påmelding…

Skolens kontaktperson blir kontaktet av en deltaker på det Team Rynkeby - God Morgon-laget som er nærmest skolen. Det lokale Team Rynkeby - God Morgon-laget bistår med hjelp til gjennomføringen av Team Rynkeby - God Morgon Skoleløpet i den utstrekning det er mulig for laget.

Skolen mottar materiell

Senest to uker før løpet får skolen levert brev til foreldre (hvis skolen bestilte det ved påmelding), sponsorskjemaer og diplomer. Skolen trenger altså ikke å skrive ut materiell i forbindelse med Team Rynkeby - God Morgon Skoleløpet.

Hvis skolen ikke har mottatt materiellet i det angitte tidsrommet, er det viktig at skolen så raskt som mulig kontakter kontaktpersonen på det lokale Team Rynkeby - God Morgon-laget.

Kickoff for innsamlingen (Dato kommer)

To uker før Team Rynkeby - God Morgon Skoleløpet er det lurt å arrangere et kickoff-møte for klassene som deltar i løpet. Noen skoler får for eksempel foreldre eller elever som selv har hatt kreft, til å besøke skolen og fortelle om hvorfor det er så viktig å støtte arbeidet til Barnekreftforeningen. Barnekreftforeningen har laget en Power Point-presentasjon som kan brukes til å fortelle hva organisasjonen arbeider med.

Etter det store kickoff-møtet får elevene utlevert (1) et brev til foreldrene (brevet blir levert fysisk til skolen hvis skolen bestilte det ved påmelding til Team Rynkeby - God Morgon Skoleløpet. Teksten til brevet kan også lastes ned og brukes som inspirasjon til den teksten skolen legger på intranettet) og (2) et sponsorskjema (hvor eleven skriver opp mikrosponsoravtalene som er inngått med foreldre, besteforeldre, venner, naboer og lignende).

Det er viktig å fortelle at Team Rynkeby - God Morgon Skoleløpet ikke handler om hvilken elev eller klasse som samler inn flest penger. Alle bidrag teller! Bare ved å delta på løpet, bidrar elevene til å skape uvurderlig oppmerksomhet rundt kampen mot barnekreft!

Inviter lokalpressen

Hvis skolen ønsker å gjøre Team Rynkeby - God Morgon Skoleløpet til et større arrangement, kan skolen for eksempel invitere lokalpressen. Team Rynkeby - God Morgon har utarbeidet pressemateriell som enkelt kan tilpasses den enkelte skole: www.teamrynkeby-godmorgon.no/pressemelding.

Enkelte skoler har også invitert lokale sportsstjerner eller kjendiser til å løpe sammen med elevene. Det kan være med å kaste ekstra glans over dagen for elevene.

06.05.22: Team Rynkeby - God Morgon Skoleløpet arrangeres

Team Rynkeby - God Morgon anbefaler at skolen setter av maksimalt en time til selve løpet (i tillegg til oppvarming, klesskift med mer). Ruten som elevene skal løpe, bør være en sløyfe på mellom 500 og 1000 meter.

Ved målstreken settes det opp en registreringspost for hver klasse. Der sørger en eller flere foreldre eller lærere for å registrere hver elev hver gang eleven passerer målstreken. Registreringen kan for eksempel gjøres ved å tegne en strek på elevens arm med tusj.

Når løpet er over, noteres antall kilometer eller runder på hver enkelt elevs sponsorskjema, og deretter regnes det sammen hvor mye hver enkelt sponsor skal bidra med.

Tidsfrist for innbetaling av sponsorbidrag

Senest to uker etter påskeferien skal alle sponsorbidrag være innbetalt på Team Rynkeby Fondens konto for å bli med i skolens samlede donasjon til den utvalgte organisasjonen.

Alle bidrag betales elektronisk til Team Rynkeby Fondens konto via www.teamrynkeby-godmorgon.no/støtt.

Det kan ikke utstedes fakturaer, og man kan heller ikke betale sponsorbeløpet kontant.

I forbindelse med tidsfristen for innbetaling av sponsorbidrag, leverer klasselæreren ut et støttearmbånd fra Barnekreftforeningen samt et diplom for Team Rynkeby - God Morgon Skoleløpet.

Skolens innsamling avsluttes, og skolen får tilsendt et diplom

Når de innbetalte sponsorbidragene er registrert hos Team Rynkeby Fonden, avsluttes skolens innsamling, og kontaktpersonen på skolen får automatisk en kvitterings-epost med et diplom hvor skolens totalbeløp vises.

Totalbeløpet som er samlet inn, blir offentliggjort

Team Rynkeby Fonden offentliggjør totalbeløpet som skolene i Norge, Sverige, Danmark og Finland har samlet inn. Alle skoler får også beskjed om totalbeløpet.

Snapshots from Tour de Paris 2019

Snapshots from Team Rynkeby's trip to Paris 2019 - new snapshots every day.

See videos

Bli sponsor

Bli sponsor for Team Rynkeby og vær med på å støtte kampen mot barnekreft.

Se mulighetene

Platinum Sponsors

Follow @TeamRynkeby on Instagram