UTTAKSKRITERIER

Hvert år søker flere tusen personer om å få være med på Team Rynkeby - God Morgon, så det er rift om plassene. Sjansen for å bli tatt ut kan imidlertid øke hvis du tenker inn de ti kriteriene som lagkapteinen og den lokale styringsgruppen bruker som grunnlag for laguttaket, i søknaden.

  1. Deltakerne må være motivert til å yte en stor innsats for å skaffe penger til Barnekreftforeningen.

  2. Som utgangspunkt må deltakerne bo i nærområdet til laget de knyttes til.

  3. Deltakerne må kunne sette av tid til å trene med laget cirka to ganger i uken hele våren (minst 2500 km før turen til Paris).

  4. Lagene skal ha en lik fordeling mellom kvinner og menn (i den utstrekning det er mulig).

  5. Lagene kan svært gjerne bestå av både nybegynnere og erfarne mosjonssyklister.

  6. Minst halvparten av deltakerne på hvert lag skal skiftes ut hvert år (når tallet ikke er høyere, skyldes det at vi ønsker å sikre kontinuiteten i prosjektet).

  7. Laget skal ha en bred aldersmessig sammensetning (nedre grense 18 år).

  8. Laget skal ha en bred utdannings- og yrkesmessig sammensetning (det må imidlertid være minst én lege og én sykkelmekaniker på hvert lag).

  9. Det legges vekt på at deltakerne har mulighet til å skaffe sponsorer.

  10. Hvert lag har mulighet til å reservere én eller flere plasser til kjente personer som kan bidra til å skape oppmerksomhet rundt prosjektet. Disse plassene besettes ofte senere enn de øvrige plassene.

Snapshots from Tour de Paris 2019

Snapshots from Team Rynkeby's trip to Paris 2019 - new snapshots every day.

See videos

Bli sponsor

Bli sponsor for Team Rynkeby og vær med på å støtte kampen mot barnekreft.

Se mulighetene

Platinum Sponsors

Follow @TeamRynkeby on Instagram