• Du kan delta som rytter eller service
  • Du må registrere søknaden din innen 31. august 2024
  • Lagene vil bli satt sammen etter disse 10 uttakskriterier
  • Du kan kun sende èn søknad pr. epostadresse