Vanlige spørgsmål

Deltakelse

Turen til Paris 2025 vil finne sted fra 5. juli - 12. juli.

Du må fylle ut søknadsskjemaet

Vi ønsker ikke at Team Rynkeby skal være større enn at vi kan garantere alle en god opplevelse. Det betyr blant annet at deltakerne skal få sine sykler og drakter i god tid, samt at det skal være nok hotellrom med fornuftig standard til alle. Vi ønsker med andre ord ikke å vokse raskere enn at logistikken kan følge med. I tillegg er det viktig for oss at samtlige deltakere kjenner formålet med og verdiene til prosjektet, slik at vi kan sikre kontinuitet.

Søknadsfristen for å komme med på Team Rynkeby 2023/2024 var 31. august 2023. 7. september 2023 får du beskjed om du er med videre i uttaket. Alle lag til 2023/2024-turen blir tatt ut innen 1. oktober 2023.

I 2023 koster det 23.550 DKK å være syklist på Team Rynkeby. Prisen dekker karbonsykkel, sykkeltøy, hoteller og mat. I tillegg vil det komme ekstrautgifter til vintersykkeltøy, sykkelsko, sykkelbriller, treningsturer, fergetransport, ekstra overnattinger samt hjemtransport fra Paris. Service/hjelperne betaler i 2023/2024 4.100 DKK for å være med.

Samtlige deltakere på Team Rynkeby forplikter seg til å gjøre en innsats for å samle inn penger til bekjempelse av barnekreft. Noen deltakere har enkel tilgang til bedrifter som ønsker å bli sponsor, mens andre har større problemer med det. Derfor setter vi heller ikke noen beløpsgrense som den enkelte deltaker må bidra med – vi sier bare at alle skal gjøre en innsats.

Hver gang Team Rynkeby utvider og starter nye lag, skjer det på initiativ fra lokale krefter. Derfor er det heller ikke utenkelig at du kan være med å starte et Team Rynkeby-lag i ditt nærområde.
Kontakt Team Rynkeby Fondens direktør for å drøfte mulighetene.

Team Rynkeby Fonden er åpen for mange typer samarbeid. Ta kontakt med Kenneth Baltzersen, Country Manager for Team Rynkeby Norge, for å diskutere mulighetene.

Vi legger stor vekt på at samtlige deltakere engasjerer seg i saken. Derfor er det en fordel om du forteller hvorfor du ønsker å være med. Det er også en fordel å fortelle hva du kan bidra med. Kanskje er du en rutinert mosjonssyklist, kanskje har du kontakt med en spennende sponsor, kanskje er du flink til å reparere sykler, skrive blogger eller lage videofilm.

Du får en e-post med kvittering når du fyller ut vårt søknadsskjema. Har du ikke mottatt noen melding, kan det for eksempel skyldes at den sitter fast i spamfilteret ditt eller at du har skrevet e-postadressen feil. Du kan eventuelt forsøke å fylle ut skjemaet på nytt.

Nei. Vi fører ikke statistikk over hvem som har søkt tidligere. Lagkapteinene setter sammen laget de mener er best ut fra personene som har søkt om deltakelse det aktuelle året.

Det er vanskelig å si. Søknadene deres vil bli vurdert hver for seg, og dere blir altså ikke vurdert som gruppe.

For å delta på Team Rynkeby må du være fylt 18 år, men vi opererer ikke med noen øvre aldersgrense. 18-årsgrensen har vi vedtatt fordi vi ønsker at deltakerne skal ha mulighet til å være med i det sosiale livet på laget.

Team Rynkeby forventer at hver deltaker har syklet ca. 2500 km før Tour de Paris.

Utstyr

Deltakerne har bare lov til å bruke en offisiell Team Rynkeby-konkurransesykkel. Sykkelen er en del av pakken du kjøper når du melder deg på Team Rynkeby, og du får selvfølgelig beholde sykkelen etterpå.

Hvis du aldri har syklet tidligere, vil du oppleve at det kommer en del ekstra utgifter i tillegg til deltakeravgiften. Du kommer blant annet til å trenge sykkelsko, sykkelbriller og muligens ekstra sykkeltøy til både spinning og vintertrening. Dessuten vil du sannsynligvis få en del utgifter til vedlikehold av sykkelen.

Du kjøper sykkelen selv og kan derfor beholde den etter turen.

Tour De Paris

De enkelte lagene sykler hver for seg til Paris. Noen av lagene starter imidlertid i de samme byene og følger mer eller mindre de samme rutene til Paris. Men av praktiske og sikkerhetsmessige årsaker sykler lagene hver for seg hele veien til Paris. Lagene møtes først på syvende og siste etappe midt i Paris.

Turen fra Norge til Paris er ca. 1300 km lang og sykles i syv etapper. Noen lag har imidlertid en prolog dagen før den egentlige starten, og disse lagene sykler i realiteten i 8 dager. Den korteste etappen er rundt 100 km, mens den lengste er rundt 200 km. Lengden på turen avhenger av hvilken rute de enkelte lagene velger.

Team Rynkebys tur til Paris er ikke et tradisjonelt sykkelløp på tid, men en utfordrende mosjonstur hvor alle skal kunne delta. Lagene holder normalt en gjennomsnittsfart på ca. 25-27 km/t.

Har du andre spørsmål, må du gjerne kontakte oss. Du kan blant annet skrive spørsmålet ditt på Team Rynkebys Facebook-side. Vi svarer i løpet av ganske kort tid.

Ny finansieringsmodell for Team Rynkeby

Til tross for at deltakerne i Team Rynkeby er frivillige og dekker kostnadene forbundet med egen deltakelse i prosjektet, koster det å drive et stort internasjonalt veldedighetsprosjekt som Team Rynkeby – enda mer enn det Eckes-Granini kan forsvare å bruke alene. Derfor har Team Rynkeby Fonden inngått avtaler med alle organisasjonene som mottar penger fra Team Rynkeby. Avtalene går ut på at Team Rynkeby kan bruke inntil 12 prosent av de innsamlede midlene til å utvikle og drive prosjektet. I 2023 er imidlertid kostnadsprosenten som organisasjonene betaler nede i 4,4 prosent av det innsamlede beløpet. 

Team Rynkeby Fonden opplevde at deltakerne hadde vanskeligheter med å forklare hvordan finansieringen av prosjektets sentrale kostnader ble fordelt mellom Eckes-Granini og organisasjonene. Blant annet fordi man i flere land fordeler pengene mellom to eller flere organisasjoner, og enkelte steder er fordelingen av pengene mellom organisasjonene til og med ulik. Dessuten har ikke Team Rynkeby samme utgiftsbudsjett år etter år, noe som endrer behovet for medfinansiering fra organisasjonene hvert år. Derfor var det behov for en enklere finansieringsmodell som kan forklares for de frivillige, og som samtidig gjenspeiler kompleksiteten i prosjektet. Derfor besluttet Team Rynkeby Fondens styre å endre finansieringsmodellen ved inngangen av den nettopp avsluttede sesongen, slik at Team Rynkeby kan bruke inntil 12 prosent av de innsamlede midlene til å utvikle og drive Team Rynkeby-prosjektet til gavn for organisasjonen. I 2023 er imidlertid kostnadsprosenten helt nede i 4,4 prosent.

Team Rynkeby Fonden har gått fra å være et lite lokalt mosjonssykkellag til å bli et internasjonalt veldedighetsprosjekt. Det krever mye penger å drive og utvikle et prosjekt med tusenvis av deltakere og sponsorer – enda mer enn Eckes-Granini kan finansiere alene. Derfor har Team Rynkeby Fondens styre inngått avtaler med organisasjonene som mottar penger, om at organisasjonene er med på å finansiere prosjektet. Pengene trekkes fra det innsamlede beløpet før pengene overleveres til organisasjonene. Dette sikrer maksimal åpenhet om kostnadsprosenten.

Har du andre spørsmål, må du gjerne kontakte oss. Du kan blant annet skrive spørsmålet ditt på Team Rynkebys Facebook-side. Vi svarer i løpet av ganske kort tid.