Team Rynkeby støtter barn med kritisk sykdom.

Deltagerne på Team Rynkeby dekker selv utgiftene som er er forbundet med å delta på laget. Samtidig dekker Eckes-Granini via sine brands, Rynkeby, God Morgon og hohes C, prosjektets sentrale omkostninger sammen med de organisasjoner som modtar støtte. Det betyr at alle innsamlede midler går til de organisasjoner som Team Rynkeby Fonden samarbeider med i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Færøyene, Island, Tyskland og Sveits.

I Norge støtter Team Rynkeby Barnekreftforeningen.