Senest tre uker før løpet vil alle påmeldte institusjoner motta alt materiale man trenger for å gjennomføre løpet.

Institutionerne mottar materiale tilsvarende til det antall barn, som institusjoner har registrert ved påmelding.

Materiale kan være:

  • Plakater
  • Foreldrebreve
  • Sponsorsedler
  • Diplomer
  • Armbånd