Hvert år søker flere tusen personer om å få være med på Team Rynkeby - God Morgon, så det er rift om plassene. Sjansen for å bli tatt ut kan imidlertid øke hvis du tenker inn de ti kriteriene som lagkapteinen og den lokale styringsgruppen bruker som grunnlag for laguttaket, i søknaden.

  • Deltakerne må være motivert til å yte en stor innsats for å skaffe penger til Barnekreftforeningen.
  • Som utgangspunkt må deltakerne bo i nærområdet til laget de knyttes til.
  • Deltakerne må kunne sette av tid til å trene med laget cirka to ganger i uken hele våren (minst 2500 km før turen til Paris).
  • Lagene skal ha en lik fordeling mellom kvinner og menn (i den utstrekning det er mulig).
  • Lagene kan svært gjerne bestå av både nybegynnere og erfarne mosjonssyklister.
  • Minst halvparten av deltakerne på hvert lag skal skiftes ut hvert år (når tallet ikke er høyere, skyldes det at vi ønsker å sikre kontinuiteten i prosjektet).
  • Laget skal ha en bred aldersmessig sammensetning (nedre grense 18 år).
  • Laget skal ha en bred utdannings- og yrkesmessig sammensetning (det må imidlertid være minst én lege og én sykkelmekaniker på hvert lag).
  • Det legges vekt på at deltakerne har mulighet til å skaffe sponsorer.
  • Hvert lag har mulighet til å reservere én eller flere plasser til kjente personer som kan bidra til å skape oppmerksomhet rundt prosjektet. Disse plassene besettes ofte senere enn de øvrige plassene.