Kom i gang

Når barn løper for barn

Team Rynkeby Skoleløpet er et mosjons- og veldedighetsløp hvor skoleelever fra Norge, Sverige, Danmark og Finland løper til inntekt for barn med alvorlige sykdommer.

Løpet, som organiseres av Team Rynkeby Fonden, gjennomføres i år på alle skoler fredag 2. mai 2025.

Mosjon, samhold, veldedighet
Ved å delta i Team Rynkeby Skoleløpet, gjør ikke elevene bare noe som er bra for seg selv. De blir også en del av et stort, nordisk fellesskap som på tvers av skoler og landegrenser, bidrar til å gjøre en forskjell for barn med alvorlige sykdommer.

Før løpet får elevene muligheten til å inngå mikrosponsoravtaler med familie, venner og lokalt næringsliv, som oppfordres til å gi et beskjedent beløp per omgang eller kilometer den enkelte elev løper i forbindelse med Team Rynkeby Skoleløpet.

Pengene betales elektronisk til Team Rynkeby Fonden, som donerer dem i sin helhet til Barnekreftforeningen i Norge. I Sverige og Finland doneres pengene uavkortet til lokale barnekreftorganisasjoner, mens i Danmark doneres de til kampen mot alvorlige lungesykdommer hos barn.

Kan brukes i undervisningen
Team Rynkeby Fonden ønsker samtidig at skolene skal kunne bruke sin deltakelse i Team Rynkeby Skoleløpet som grunnlag for et undervisningsløp om alvorlig sykdom hos barn – sykdommer som kan gjøre det vanskelig for barna å delta i fellesskapet på skolen og i verste fall være livstruende.

Derfor har Team Rynkeby Fonden i samarbeid med de lokale samarbeidsorganisasjonene i hvert enkelt land, utviklet et lite undervisningsløp som er målrettet mot ulike alderstrinn, som lærerne fritt kan benytte seg av i undervisningen.

Det er gratis å bli med
Rynkeby Foods og God Morgon dekker alle omkostninger i Team Rynkeby Fonden, og derfor er det gratis for skolene å delta på Team Rynkeby Skoleløpet.

Før løpet sørger Team Rynkeby for at skolene mottar støttearmbånd, brev til foreldre, sponsorskjemaer og diplomer til alle deltakere. I tillegg håndterer Team Rynkeby Fonden alle sponsoravtaler via elektronisk pengeoverføring.

Detaljert handlingsplan

Nedenfor har Team Rynkeby Fonden utarbeidet en detaljert handlingsplan for Team Rynkeby Skoleløpet 2025. Planen inneholder tidsfrister med mer.

Alle skoler må ha meldt seg på Team Rynkeby Skoleløpet før denne tidsfristen. Skoler kan ikke melde seg på etter tidsfristen.

Det er viktig at skolen angir hvor mange elever som deltar i løpet så nøyaktig som mulig. Deltakerantallet avgjør hvor mange støttearmbånd, sponsorskjemaer, diplomer og eventuelt brev til foreldre som leveres til skolen.

Skolen kan når som helst endre deltakerantall frem til tidsfristen via bekreftelses-eposten som kontaktpersonen på skolen mottar ved registrering. Etter deadlinen kan man ikke lenger endre deltakerantallet, og skolen vil motta materiell og støttearmbånd til det antall elever som er påmeldt.

Skolens kontaktperson blir kontaktet av en deltaker på det Team Rynkeby-laget som er nærmest skolen. Det lokale Team Rynkeby-laget bistår med hjelp til gjennomføringen av Team Rynkeby Skoleløpet i den utstrekning det er mulig for laget.

Senest to uker før løpet får skolen levert brev til foreldre (hvis skolen bestilte det ved påmelding), sponsorskjemaer og diplomer. Skolen trenger altså ikke å skrive ut materiell i forbindelse med Team Rynkeby - Skoleløpet.

Hvis skolen ikke har mottatt materiellet i det angitte tidsrommet, er det viktig at skolen så raskt som mulig kontakter kontaktpersonen på det lokale Team Rynkeby-laget.

To uker før Team Rynkeby Skoleløpet er det lurt å arrangere et kickoff-møte for klassene som deltar i løpet. Noen skoler får for eksempel foreldre eller elever som selv har hatt kreft, til å besøke skolen og fortelle om hvorfor det er så viktig å støtte arbeidet til Barnekreftforeningen. Barnekreftforeningen har laget en Power Point-presentasjon som kan brukes til å fortelle hva organisasjonen arbeider med.

Etter det store kickoff-møtet får elevene utlevert (1) et brev til foreldrene (brevet blir levert fysisk til skolen hvis skolen bestilte det ved påmelding til Team Rynkeby Skoleløpet. Teksten til brevet kan også lastes ned og brukes som inspirasjon til den teksten skolen legger på intranettet) og (2) et sponsorskjema (hvor eleven skriver opp mikrosponsoravtalene som er inngått med foreldre, besteforeldre, venner, naboer og lignende).

Det er viktig å fortelle at Team Rynkeby Skoleløpet ikke handler om hvilken elev eller klasse som samler inn flest penger. Alle bidrag teller! Bare ved å delta på løpet, bidrar elevene til å skape uvurderlig oppmerksomhet rundt kampen mot barnekreft!

Hvis skolen ønsker å gjøre Team Rynkeby Skoleløpet til et større arrangement, kan skolen for eksempel invitere lokalpressen. Team Rynkeby har utarbeidet pressemateriell som enkelt kan tilpasses den enkelte skole: find det her

Enkelte skoler har også invitert lokale sportsstjerner eller kjendiser til å løpe sammen med elevene. Det kan være med å kaste ekstra glans over dagen for elevene.

Team Rynkeby anbefaler at skolen setter av maksimalt en time til selve løpet (i tillegg til oppvarming, klesskift med mer). Ruten som elevene skal løpe, bør være en sløyfe på mellom 500 og 1000 meter.

Ved målstreken settes det opp en registreringspost for hver klasse. Der sørger en eller flere foreldre eller lærere for å registrere hver elev hver gang eleven passerer målstreken. Registreringen kan for eksempel gjøres ved å tegne en strek på elevens arm med tusj.

Når løpet er over, noteres antall kilometer eller runder på hver enkelt elevs sponsorskjema, og deretter regnes det sammen hvor mye hver enkelt sponsor skal bidra med.

Senest to uker etter påskeferien skal alle sponsorbidrag være innbetalt på Team Rynkeby Fondens konto for å bli med i skolens samlede donasjon til den utvalgte organisasjonen.

Alle bidrag betales elektronisk til Team Rynkeby Fondens konto via www.team-rynkeby.no/skoleloepet/se-paameldte-skoler/gi-et-bidrag

Det kan ikke utstedes fakturaer, og man kan heller ikke betale sponsorbeløpet kontant.

I forbindelse med tidsfristen for innbetaling av sponsorbidrag, leverer klasselæreren ut et støttearmbånd fra Barnekreftforeningen samt et diplom for Team Rynkeby Skoleløpet.

Når de innbetalte sponsorbidragene er registrert hos Team Rynkeby Fonden, avsluttes skolens innsamling, og kontaktpersonen på skolen får automatisk en kvitterings-epost med et diplom hvor skolens totalbeløp vises.

Team Rynkeby Fonden offentliggjør totalbeløpet som skolene i Norge, Sverige, Danmark og Finland har samlet inn. Alle skoler får også beskjed om totalbeløpet.