Støtt det lokale laget med naturalier eller et økonomisk tilskudd. På den måten er dere med på å holde deltagernes utgifter nede, med mulighet for promotering av produkter og brands.

  • Logo på Team Rynkebys website
  • Teamsponsorbanner til bruk på egen website
  • En unik mulighet til å promotere relevante produkter

 

Pris: Relevante produktsponsorater som er med til at holde lagets utgifter nede