Støtt det lokale laget med naturalier eller et økonomisk tilskudd. På den måten er dere med på å holde deltagernes utgifter nede, med mulighet for promotering av produkter og brands.

- Logo på Team Rynkebys website

- Teamsponsorbanner til bruk på egen website

- En unik mulighet til å promotere relevante produkter

 

Pris: Relevante produktsponsorater som er med til at holde lagets utgifter nede