Våre verdier

Team Rynkebys verdier

 • Vi verner om prosjektet

  Vi forplikter oss til å følge alle retningslinjer
  Vi betrakter laget som en del av en større, samlet helhet
  Vi etterstreber ’best practice’ og forsøker alltid å gjøre tingene bedre

 • Vi respekterer hverandre

  Vi deltar aktivt i treninger og innsamlingsaktiviteter

  Vi snakker pent om hverandre – også under press

  Vi holder avtaler og støtter opp om felles beslutninger

  Vi er mottakelige for tilbakemeldinger

  Vi deltar aktivt i forberedelsene til turen

 • Vi tar ansvar

  Vi bidrar positivt til det sosiale livet på laget

 • Vi involverer oss

  Vi interesserer oss for lagkameratenes oppgaver på laget
  Vi utnytter våre nettverk og er åpne for gode råd fra andre
  Vi søker selv informasjon – også fra andre lag

 • Vi utvikler oss

  Vi tar læring fra hverandre
  Vi er initiativrike og er ikke redde for å prøve nye ting
  Vi lærer av våre feil

 • Vi ønsker at oppnå suksess

  Vi hjelper våre lagkamerater med å nå sine mål
  Vi håper på egen og andres suksess
  Vi samarbeider på tvers av lag og grenser