Teamsponsorer

Mød teamsponsorer

Sponsorene nedenfor støtter Team Rynkeby innsamling til Barnekreftforeningen i Norge ved å stille naturalier til rådighet for sykkellaget. Det kan blant annet være mat, utstyr, biler, drivstoff m.m.